torsdag 4. august 2011

Ungfugler.


Noen ungfugler som ble funnet på og i låven.  Gulerlen holdt tilhold på låvetaket sammen med låvesvalene, og løvsangern strevde med å komme seg ut av låven.  Streben etter å komme seg ut av et vindu inne på låven gjorde det lett å få fatt i løvsangeren.  Varsom bæring ut, og så hadden den fått sin frihet tilbake.
Gulerle
Foto: B. Eide


Løvsanger
Foto: S. Slungaard

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar